Skip to content

Archívum

Kategória: Tájékoztatás

Nyilatkozat a normatív étkezési támogatás igényléséhez (Word dokumentum)

Tájékoztatjuk az érintett szülőket és diákokat, hogy a 2020/21. tanévben a 7. és a 8. évfolyamon a hit- és erkölcstan oktatást az alábbi egyházak vállalják:

– Evangélikus egyház (www.hitoktatas.evangelikus.hu)
Képviselő: Schermann Gábor evangélikus lelkész
Elérhetőségei: tatabanya@luteran.hu ; 20/824-2764

– Hit Gyülekezete (www.hiteserkolcstan.hu)
Képviselő: Ferjáncz Krisztina hitoktató
Elérhetőségei: ferjancz.krisztina@hit.hu ; 30/538-7994

– Református Egyház (www.reformatus.hu/hittan/)
Képviselő: Szunyiné Szabó Judit református lelkész – vallástanár
Elérhetőségei: hazelad@indamail.hu ; 30/557-3132

– Római Katolikus Egyház (www.tatabanyaiplebania.hu)
Képviselő: Gedő Attila plébános
Elérhetőségei: banhidaiplebania@gmail.com ; 34/337-422

“Tájékoztatónk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) és az Infotv. foglaltak betartásával készült.”

ÁLTALÁNOS-ADATKEZELÉSI-SZABÁLYZAT-ÉS-TÁJÉKOZTATÓ-202000505

A rendkívüli helyzet miatt, az alábbi tájékoztatókkal kívánjuk segíteni az érettségi vizsgázóinkat:

Levél az érettségizőknek

A 2020. évi írásbeli érettségi vizsgák egészségügyi előírásai

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ AZ EMELT SZINTEN VIZSGÁZÓKNAK

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPSZINTEN VIZSGÁZÓKNAK

A koronavírus járvány különleges megpróbáltatás elé állít mindnyájunkat. Szeretnénk, hogy az érettségi vizsgák alatt minél nagyobb biztonságban érezzétek magatokat, sikeresen és jól teljesítsetek. Összegyűjtöttük a fertőzésveszélyt csökkentő legfontosabb óvó-védő rendszabályokat, intézkedéseket, melyeket az alábbiakban olvashattok. Mindnyájunk biztonsága érdekében kérjük az együttműködéseteket és tartsátok be ezeket a szabályokat!

 1. A kockázatok csökkentése érdekében kérjük az érettségizőket, hogy az első érettségi vizsganapig maradjatok otthon, ne érintkezzetek másokkal!
 2. A járványügyi okból karanténban lévő vizsgázók, az érettségin nem tudnak részt venni, mivel nem hagyhatják el az otthonukat. Azoknak sem javasolt az érettségin való részvétel, akik karanténban lévő személlyel közvetlen kapcsolatban voltak az érettségit megelőző két hétben, vagy akut lázas, köhögéssel, hasmenéssel járó betegségük van. Kérjük, ezt jelezzétek az osztályfőnöknek és az iskola e-mail címén (suli@arpadgimi.hu)!
 3. Amennyiben megoldható, az érettségire ne tömegközlekedési eszközzel, hanem egyénileg gyalog vagy személygépkocsival érkezzetek! Egy személygépkocsiban csak az egy háztartában élő személyek tartózkodjanak!
 4. Az iskolába a főbejáraton lehet bejönni. Kerüljük el a csoportosulást! A belépésre várakozó diákok egymástól másfél méteres távolságot tartsanak. Úgy számítsátok ki az időt, hogy fél órával a vizsga kezdete előtt már a kijelölt tanteremben kell lenni. Tehát javasoljuk a 7.00-7.15 közötti érkezést az iskolához. A vizsgabehívón előre nézzétek meg, melyik teremben vizsgáztok aznap, hogy rögtön a kijelölt helyre tudjatok menni.

Ettől az első négy nap térünk el, az alábbiak szerint:

 • Az emelt szinten vizsgázó minden tanuló a főbejáraton jöhet be az iskolába. Kérjük, fokozottan figyeljenek a fentiekre. A magas létszám miatt 7.30-tól lehet bejönni az iskola épületébe, de legkésőbb 8.00 – 8.15-ig érkezzenek meg.
 • A középszinten vizsgázó árpádosok az iskola udvarán keresztül – a rendőrség felőli kapun – jutnak az épületbe az udvari bejáratokon.

A nagy létszám miatt, a torlódás elkerülése érdekében ütemezzük az érkezés idejét, az alábbiak szerint:

Időpont tantárgy 7:45 7:55 8:05 8:15
2020.05.04 magyar 12.a 12.b 12.c 12.d
2020.05.05 matematika 12.b 12.c 12.d 12.a
2020.05.06 történelem 12.c 12.d 12.a 12.b
2020.05.07 angol nyelv 12.d 12.a 12.b 12.c
 1. A bejáratnál történik a kötelező kézfertőtlenítés és a maszkok felvétele. A vizsgázóknak a vizsga alatt ajánljuk a maszk viselését, viszont az ülőhelyük bármilyen okból történő elhagyásakor kötelező viselniük addig, amíg az épületben tartózkodnak.
 2. Belépést követően mindenki a kijelölt teremben – ülésrend szerint — foglalja el a helyét. A helyét – az épületben tartózkodás alatt – csak indokolt esetben, rövid időre hagyhat el kizárólag maszkban.
 3. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk a kézfertőtlenítésre. A mosdókban fertőtlenítő folyékony szappan, papírtörlő, WC papír áll rendelkezésre. Kérjük a higiénés szabályok betartását! Egy mosdóban egyszerre csak egy vizsgázó tartózkodhat!
 4. A vizsga alatt keletkező személyes szemetet (papír zsebkendő, vizesüveg, csokipapír, stb.) az asztalokra rögzített nejlonzacskókba gyűjtsétek, amit a vizsga befejezése után a teremben lévő szemetesbe kell elhelyezni.
 5. Iskolánk gondoskodik a termek, informatikai eszközök, mellékhelyiségek megfelelő és rendszeres fertőtlenítéséről.
 6. Egy teremben 9-10 tanuló lesz elhelyezve, ahol az érettségizők között megfelelő, mintegy 2 méteres távolságot tudunk tartani.
 7. A termekben folyamatos szellőztetést biztosítunk.
 8. Érettségi vizsgát követően a főbejárat előtt elhelyezett hulladékgyűjtőbe dobhatók a maszkok.
 9. Kérjük, ne csoportosuljatok a vizsgát követően se az épületben, se az utcán. Javasoljuk, hogy a vizsga után közvetlenül haza menjetek.

Nyugodt, sikeres vizsgázást kívánunk mindnyájatoknak!

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

Kovács Miklós
igazgató

________________________________________________

Készült Dr. Mezei Éva gyermekgyógyász ajánlásának felhasználásával

A Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a 2019/2020. tanév munkatervében szereplő 2020. május 4-7-re tervezett tanítás nélküli munkanapokat – a tantermen kívüli digitális munkarend hatékonyságának növelése érdekében, a házivizsgák törlését és az érettségi vizsgák megváltozott menetrendjét figyelembe véve – 2020. június 9-12-re helyezte át.
A határozat értelmében a 7-11. évfolyamon az oktató-nevelő munka a digitális munkarendben megszakítás nélkül folytatódik.
A szorgalmi idő végének menetrendjéről – a veszélyhelyzetre vonatkozó aktuális rendelkezések alapján – május végén adunk tájékoztatást.
Kérem továbbra is tartsátok be a veszélyhelyzet miatti előírásokat! A lassan talán már megszokott körülmények között további jó munkát, sikeres, eredményes tanulást kívánok!

Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok családotokra!

Kovács Miklós
igazgató

Kedves felvételiző diákok!

Elérhető az egyeztetett felvételi jegyzék alapján elkészült hivatalos végeredmény!

HIVATALOS VÉGEREDMÉNY

Megjelent a 19/2020 (IV.16.) számú kormányrendelet a 2020. május-júniusi érettségi vizsgáknak – a fennálló egészségügyi veszélyhelyzetben történő – megszervezéséről. A legfontosabb intézkedés, hogy csak az írásbeli vizsgákat tartjuk meg. Ettől eltérő rendelkezés csak testnevelésből van. A másik kiemelendő döntés, hogy törlik az előrehozott érettségi jelentkezéseket.

A kormányrendelet tartalmazza az írásbeli vizsgák időpontját és az egyéb rendelkezéseket.

A kormányrendelet végrehajtásáról az Oktatási Hivatal ad ki tájékoztatót, útmutatót.

További információkról a későbbiekben adunk tájékoztatást.