Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020-as tanévre

Tatabányai Árpád Gimnázium

OM azonosító: 031936
Székhely/telephely kódja: 001

2800 Tatabánya, Fő tér 1.
Telefon/fax: 34/310-422, 310-660

Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul.

Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló – a szabályok szerint – tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve.

Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai:

  • 0001 hat évfolyamos, angol 
  • 0002 hat évfolyamos, német 
  • 0003 négy évfolyamos, általános 
  • 0004 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 
  • 0005 négy évfolyamos, emelt szintű német 
  • 0006 négy évfolyamos, emelt szintű angol 

Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni 2018. december 7-ig.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról.

Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják 2019. február 18-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!

Az iskola bemutatása

Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében.
Arra törekszünk, hogy a nevelési-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást.
Húsz éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak.
A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják.
A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni.
Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.
Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt.
Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást.
Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta – az utolsó évek átlaga alapján – a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 90 % felett van.
Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható: az angol, a német, a francia, az olasz és az orosz nyelv.Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség meg-teremtésére hoztuk létre az „Árpád-alapítvány az oktatásért” elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: 11740009-20051369. Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át.